คำถาม : รากรางจืด
  • ฝนรากรางจืดกินแบบไหน
  • จากคุณ : อนิสงค์
  • Date : 18/1/2562 17:36:00
คำตอบ : สรรพคุณตามตำรายาไทยระบุว่า รางจืดเป็นยารสเย็น จืด ใบสด คั้นน้ำกินแก้ไข้ และถอนพิษ ปรุงเป็นยาเขียว ลดความร้อนในร่างกาย รากและเถา แก้อักเสบ แก้ปวดบวม แก้เมาค้าง แก้อาการปวดหัวมึนหัวเนื่องมาจากพิษสุรา ถอนพิษสุรา พิษตกค้างในร่างกาย
สำหรับการรับประทาน รากสดให้เอามาฝนกับน้ำซาวข้าวหรือฝนกับน้ำเปล่า แล้วดื่ม หากเป็นรากแห้ง ให้ชงเหมือนชาแล้วดื่มแทนน้ำเปล่า เพื่อช่วยลดสารพิษในร่างกาย
แต่การดื่มน้ำรางจืดมีข้อควรระวังคือ ไม่ควรดื่มติดต่อกันเป็นเวลานานเกิน 30 วัน และไม่ควรใช้ร่วมกับยาชนิดอื่นเป็นระยะเวลานาน เนื่องจากอาจขับสารเคมีหรือตัวยาออกนอกร่างกาย แม้จะยังไม่มีรายงานการเกิดอันตรกิริยาระหว่างรางจืดกับยาหรืออาหาร แต่หากมีการใช้ยาหรือสารอาหารต่างๆ เป็นประจำ แนะนำว่าควรดื่มรางจืดห่างจากการรับประทานยาอย่างน้อย 2 ชั่วโมงค่ะ