คำถาม : Melatonin
  • ยา Melatonin มันใช่ยานอนหลับหรือเปล่าครับ
  • จากคุณ : เชิดชัย
  • Date : 14/9/2561 16:11:00
คำตอบ : ยาเมลาโทนินมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้สำหรับการรักษาแบบใช้ยาตัวเดียวในระยะสั้นๆเพื่อรักษาอาการนอนไม่หลับที่มีลักษณะคุณภาพของการหลับไม่ดีในผู้ป่วยอายุมากกว่าหรือเท่ากับ 55 ปี
นอกจากนั้น ยังมีการใช้ยาเมลาโทนินสำหรับบรรเทาอาการเมาเวลาเหตุการบินหรืออาการอ่อนเพลียนอนไม่หลับเนื่องมาจากการเดินทางข้ามช่วงเวลาที่เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า เจ็ตแล็ก (Jet lag) เพื่อช่วยปรับจังหวะชีวภาพ/นาฬิกาชีวิต (Circadian rhythm) ซึ่งมีผลเกี่ยวข้องกับการนอนหลับและช่วยสนับสนุนให้การนอนหลับดีมากขึ้น
ส่วนการออกฤทธิ์ของยาเมลาโทนินที่ได้รับจากภายนอกร่างกาย เมื่อยาเมลาโทนินเข้าสู่ร่าง กายแล้วจะมีผลต่อตัวรับ(Receptor) เมลาโทนินที่มีชื่อว่า MT/Melatonin 1, MT 2 และ MT 3 ซึ่งปรากฏอยู่ในหลายอวัยวะในร่างกาย (เช่น สมองต่อมใต้สมอง จอตา) โดยเชื่อว่ายาเมลาโทนินจะมีผลเพิ่มคุณภาพในการการนอนหลับให้ดีขึ้น เนื่องจากเมื่อตัวยาเมลาโทนินเข้าจับกับตัวรับเหล่านี้ จะมีผลช่วยคุมจังหวะชีวภาพและการนอนหลับให้ทำงานดีขึ้น

มีข้อควรระวังการใช้ยาเมลาโทนิน เช่น
การใช้ยานี้ในช่วงกำลังตั้งครรภ์/ให้นมบุตร ไม่มีการศึกษาสนับสนุนที่เพียงพอเกี่ยวกับผลของการได้รับเมลาโทนินต่อการตั้งครรภ์และการเจริญเติบโตของตัวอ่อนในครรภ์ ดังนั้นแนะนำให้หยุดการใช้เมลาโทนินในหญิงที่ตั้งใจจะตั้งครรภ์ คาดว่าเมลาโทนินที่ได้รับจากภายนอก/ยาเมลาโทนินสามารถขับออกทางน้ำนมได้ ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของทารก ควรหยุดการใช้เมลาโทนินในช่วงกำลังให้นมบุตร
การได้รับยาเมลาโทนินอาจทำให้ง่วงนอน ดังนั้นจึงควรหลีกเลี่ยงการทำงานที่อันตราย เช่น การทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรหรือขับขี่ยานพาหนะ
ไม่ควรดื่มแอลกฮอล์ในช่วงที่มีการใช้ยาเมลาโทนินเนื่องจากแอลกฮอล์อาจลดประสิทธิภาพของยาเมลาโทนินในการสนับสนุนการนอนหลับ
ไม่ควรสูบบุหรี่ในช่วงที่มีการใช้ยาเมลาโทนินเนื่องจากการสูบบุหรี่อาจลดประสิทธิภาพของยาเมลาโทนินในการสนับสนุนการนอนหลับ

อ้างอิง : http://haamor.com/th/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99