คำถาม : ว่านหางจระเข้
  • สวัสดีค่ะ หนูสนใจเรื่องว่านหางจระเข้ค่ะ สารต่างๆทั้งพวก Aloin Aloctin A Aloctin B Aloesin แล้วก็พวกสารอื่นๆ เราจะสามารถสกัดมันออกมาทีละตัวได้ไงคะ หรือมีตัวทำละลายอะไรที่สามารถไปดึงสารพวกนี้ออกมาทีละตัวค่ะ
  • จากคุณ : Nicha
  • Date : 10/8/2561 15:53:00
คำตอบ : ควรเริ่มต้นด้วยการตรวจสอบลักษณะและคุณสมบัติของสารแต่ละชนิด เช่น พบได้มากในส่วนใดของพืช เป็นสารประเภทใด มีคุณสมบัติอย่างไร ทนความร้อนหรือไม่ และละลายได้ดีในตัวทำละลายชนิดใด เพราะสารสำคัญที่กล่าวมาข้างต้นละลายได้ดีในตัวทำละลายที่ต่างกัน
สำหรับสาร aloin, aloctins, และ aloesin เป็นสารที่ไม่ค่อยคงตัว สลายได้ง่าย ไม่ควรให้โดนความร้อนสูง และพบได้มากในเนื้อเจลของว่างหางจระเข้

สำหรับรายละเอียดทั่วไปของการสกัดคือ เริ่มด้วยการสกัดด้วยตัวทำละลายที่เหมาะสม จากนั้นจึงนำสารสกัดหยาบที่ได้ไปผ่านขั้นตอนการแยกสารด้วยการใช้เทคนิค chromatography ต่างๆ เช่น Quick -column chromatography (QCC), Column chromatography (CC), Thin-Layer Chromatography (TLC), การตกผลึก เป็นต้น เพื่อให้ได้สารสกัดที่บริสุทธิ์ขึ้น จากนั้นจึงนำสารที่ได้ไปวิเคราะห์เพื่อพิสูจน์ว่าสารที่แยกได้นั้นเป็นสารชนิดที่ต้องการหรือไม่ ซึ่งอาจต้องใช้เทคนิคของ High-performance thin-layer chromatography (HPTLC), High Performance Liquid Chromatography (HPLC), Nuclear Magnetic Resonance (NMR) เป็นต้น ซึ่งมีรายละเอียดและค่าใช้จ่ายค่อนข้างมาก

สำหรับรายละเอียดการสกัดและการแยกสารแต่ละชนิดแนะนำให้ลองศึกษาจากงานวิจัยตามรายชื่อเอกสารอ้างอิงค่ะ

Ref :
1. Akev N1, Can A. Separation and some properties of Aloe vera L. leaf pulp lectins. Phytother Res. 1999;13(6):489-93.
2. Kim S, Asnin L, Assefa AD, Ko EY, Sharma K, Park SW. Extraction of antioxidants from Aloe vera leaf gel: a response surface methodology study. Food Anal Methods. 2014;7(9):1804–15.