คำถาม : เหลืองปิดสมุทรกับฟ้าทะลายโจร
  • ยาเหลืองปิดสมุทรกับฟ้าทะลายโจร แก้ท้องเสียได้เหมือนกันไหมคะ อะไรดีกว่ากัน แล้วมันใช้ต่างกันยังไงคะ
  • จากคุณ : บัว
  • Date : 30/6/2561 11:21:00
คำตอบ : ทั้งยาเหลืองปิดสมุทรและยาฟ้าทะลายโจร มีข้อบ่งใช้เช่นเดียวกันคือ ใช้บรรเทาอาการท้องเสียชนิดที่ไม่เกิดจากการติดเชื้อ เช่น อุจจาระไม่เป็นมูกหรือมีเลือดปน ท้องเสียชนิดที่ไม่มีไข้ เป็นต้น
ยาเหลืองปิดสมุทร เป็นยาตำรับประกอบด้วย เหง้าขมิ้นชัน ชันย้อย ครั่ง สีเสียดเทศ เปลือกสีเสียดไทย ใบเทียน ใบทับทิม หัวแห้วหมู เหง้าขมิ้นอ้อย เปลือกเพกา รากกล้วยตีบ หัวกระเทียมคั่ว ดอกดีปลี ซึ่งสมุนไพรเหล่านี้มีฤทธิ์ต้านเชื้อจุลชีพที่ก่อเกิดอาการท้องเสีย ลดการเคลื่อนไหวและลดการหดตัวของของลำไส้ ทำให้อาการท้องเสียลดลง ส่วนฟ้าทะลายโจรมีฤทธิ์ต้านเชื้อจุลชีพก่อโรค ลดการบีบตัวและหดเกร็งของลำไส้เช่นกัน จากการสืบค้นยังไม่พบการศึกษาเปรียบเทียบฤทธิ์ในการแก้อาการท้องเสียของยาสมุนไพรทั้งสองชนิดนี้ จึงไม่สามารถระบุได้ว่าชนิดใดดีกว่ากัน อย่างไรก็ตามยาทั้งสองชนิดนี้มีข้อห้ามใช้และข้อควรระวังที่ต่างกัน จึงควรพิจารณาเลือกใช้ตามความเหมาะสมค่ะ
ยาเหลืองปิดสมุทร
ข้อควรระวัง:
ใช้ไม่เกิน 1 วัน หากอาการไม่ดีขึ้น ควรปรึกษาแพทย์
ฟ้าทะลายโจร
ข้อห้ามใช้:
- ห้ามใช้ในผู้ที่มีอาการแพ้ฟ้าทะลายโจร
- ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตร เนื่องจากอาจทำให้เกิดทารกวิรูปได้
ข้อควรระวัง:
- หากใช้ยานี้ติดต่อกันเป็นเวลานาน อาจทำให้แขนขามีอาการชาหรืออ่อนแรง
- หากใช้ฟ้าทะลายโจรติดต่อกัน 3 วัน แล้วไม่หาย หรือ มีอาการรุนแรงขึ้นระหว่างใช้ยาควรหยุดใช้และพบแพทย์
- ควรระวังการใช้ยานี้ร่วมกับสารกันเลือดเป็นลิ่ม (anticoagulants) และยาต้านการจับตัวของเกล็ดเลือด (antiplatelets)
- ควรระวังการใช้ยานี้ร่วมกับยาลดความดันเลือดเพราะอาจเสริมฤทธิ์กันได้
- ควรระวังการใช้ยานี้ร่วมกับยาที่กระบวนการเมแทบอลิซึม ผ่านเอนไซม์ Cytochrome P450 (CYP 450) เนื่องจากฟ้าทะลายโจรมีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ CYP 1A2, CYP 2C9 และ CYP 3A4
อาการไม่พึงประสงค์:
อาจทำให้เกิดอาการผิดปกติของทางเดินอาหาร เช่น ปวดท้อง ท้องเดิน คลื่นไส้ เบื่ออาหาร วิงเวียนศีรษะ ใจสั่น และอาจเกิดลมพิษได้