คำถาม : การสกัดกรดเอลลาจิกจากเปลือกผลทับทิม
  • การสกัดกรดเอลลาจิกจากเปลือกผลทับทิม เปลือกผลทับทิมบดละเอียดสกัดด้วยเอทานอล แล้วได้ Ethanolic extract จากนั้นละลายใน 2% aqueous acetic acid หรือเติม HCL เพื่ออะไรค่ะ อยากทราบ method โดยละเอียดค่ะ
  • จากคุณ : Witchyada
  • Date : 14/2/2560 16:29:00
คำตอบ : การเติม 2% aqueous acetic acid หรือ HCL เป็นการย่อยสารสกัดด้วยกรด (acid hydrolysis) อีกครั้ง เนื่องจากการสกัดพืชด้วยเอทานอลในครั้งแรก สาร ellagic acid อาจรวมอยู่กับแทนนินในรูป Ellagitannin การเติมกรดดังกล่าวจะทำให้ได้สาร ellagic acid ที่บริสุทธิ์มากขึ้น สำหรับวิธีการแยกสกัดสาร ellagic acid โดยละเอียดสามารถสืบค้นเพิ่มเติมได้จากเอกสารงานวิจัยดังต่อไปนี้
Panichayupakaranant P, Itsuriya A, Sirikatitham A. Preparation method and stability of ellagic acid-rich pomegranate fruit peel extract. Pharm Biol. 2010; 48(2): 201-5.

Ref :
1. Panichayupakaranant P, Itsuriya A, Sirikatitham A. Preparation method and stability of ellagic acid-rich pomegranate fruit peel extract. Pharm Biol. 2010; 48(2): 201-5.
2. Caroline Kamau. FRUIT JUICES: ELLAGIC ACID CONCENTRATION AND SENSORY APPEAL (Thesis). Bowling Green State University.2007.
3. JINGJING LU, QIPENG YUAN. A NEW METHOD FOR ELLAGIC ACID PRODUCTION FROM POMEGRANATE HUSK. J of Food Process Engineering. 2008; 31(4): 443-54.