คำถาม : สมุนไพรที่ทำให้เกิดอาการอาเจียน
  • คือ พวกรากขจร จุนสี บวบขม รากชะเอมเทศ มีสารตัวไหนที่ทำให้เกิดการอาเจียนครับ
  • จากคุณ : finance_29069
  • Date : 19/10/2558 16:00:00
คำตอบ : ยังไม่พบรายงานว่ารากขจร บวบขม และรากชะเอม สามารถทำให้เกิดอาหารอาเจียนได้ สำหรับจุนสีเป็นสารเคมีที่มีชื่อว่า copper sulphate pentahydrate เตรียมได้จากการใช้โลหะทองแดงหรือสนิมทองแดงทำปฏิกิริยากับกรดกำมะถัน เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ตามพรบ. วัตถุอันตราย ควบคุมโดยกรมวิชาการเกษตร ใช้ประโยชน์เป็นสารปราบวัชพืช สารกำจัดสัตว์และแมลงรบกวน สารฆ่าเชื้อรา ตามตำราโบราณใช้จุนสีละลายน้ำ เป็นยาถอนพิษ ทำให้เกิดอาการอาเจียน อย่างไรก็ตามจุนสีมีความเป็นพิษสูงมาก รายงานในสัตว์ทดลองพบว่าขนาดที่ทำให้สัตว์ทดลองตายครึ่งหนึ่ง (LD50)หรือขนาด 300 มก./กก. และควรระวังอย่าให้ถูกผิวหนัง หรือหายใจเอาฝุ่นที่ฟุ้งกระจายเข้าไป การกลืนกินทำให้ปวดท้องรุนแรง มีเหงื่อมาก อาจช็อคได้ และหากใช้ในขนาดสูงอาจทำให้เสียชีวิตได้ จึงไม่ควรนำมารับประทานเองค่ะ