คำถาม : บอระเพ็ดกับเบาหวาน
  • อยากรู้ว่าบอระเพ็ดสามารถรักษาเบาหวานได้หรือไม่ อย่างไร แล้วบอระเพ็ดมีโทษอย่างไรบ้าง โดยเฉพาะต่อตับและไต
  • จากคุณ : sonwlie
  • Date : 28/7/2557 11:55:00
คำตอบ : การทดลองในสัตว์ทดลองพบว่าบอระเพ็ดมีฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดได้ ส่วนการศึกษาในผู้ป่วยเบาหวานโดยให้ทานบอระเพ็ด วันละ 250 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง เป็นเวลา 2 เดือน พบว่าช่วยลดระดับน้ำตาลได้ แต่ขณะทำการทดลองผู้ป่วยหลายรายมีอาการตับอักเสบ และพบว่าการใช้บอระเพ็ดในขนาดสูงและติดต่อกันนานจะเป็นพิษต่อตับและไต มีรายงานการวิจัยของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ระบุว่าเมื่อให้อาสาสมัครสุขภาพดี 12 ราย กินบอระเพ็ดขนาด 1 กรัม วันละ 3 ครั้ง นาน 8 สัปดาห์ พบว่าแนวโน้มทำให้ระดับเอนไซม์ในตับเพิ่มขึ้น แสดงว่ามีแนวโน้มจะทำให้เกิดพิษต่อตับ

ที่มา:
- ถาม-ตอบ เก่า, หนังสือ สารพันคำถามฮิต สรรพคุณสมุนไพร
- Sriyapai C, Dhumma-upakorn R, Sangwatanaroj S, Kongkathip N, Krittiyanut S. Hypoglycemic effect of Tinospora crispa  dry power in outpatients with metabolic syndrome at King Chulalongkorn memorial hospital. J Health Res 2009;23(3): 125-33