คำถาม : ขิงดำหรือกระชายดำ
  • ขิงดำกับกระชายดำต่างกันอย่างไร คือพอดีเข้าเว็บไซด์ของเกาหลีแล้วเขาบอกว่าที่ไทยมีขิงดำพันธุ์ดีอยู่แต่พอเอารูปให้ใครเค้าก็บอกว่าคือกระชายดำเลยสงสัยว่าสองอย่างนี้มันต่างกันอย่างไรค่ะ มันคือตัวเดียวกันหรือว่าความจริงแล้วขิงดำไม่มี ที่เห็นกันคือกระชายดำแล้วคิดกันไปเองว่ามันคือคนละชนิดกัน ยังไงก็ช่วยคลายความสงสัยให้ทีนะคะ
  • จากคุณ : pongyumeko
  • Date : 12/5/2557 10:16:00
คำตอบ : ขิงดำกับกระชายดำ เป็นพืชคนละชนิดกัน แต่อยู่ในวงศ์เดียวกัน อาจเนื่องจากคำเรียกภาษาอังกฤษของกระชายดำ คือ black ginger (เนื่องจากมีลักษณะคล้ายกับขิงมากกว่ากระชาย) จึงทำให้สับสนว่าเป็นขิงดำได้ จากหนังสือพืชเครื่องเทศและพืชสมุนไพร ที่เขียนเกี่ยวกับพันธุ์ขิงไทย บอกว่าขิงเล็กหรือขิงเผ็ด มีชื่อเรียกอีกอย่างว่า ขิงดำ ซึ่งมีลักษณะเป็นแง่งเล็ก สั้น ข้อถี่ เนื้อมีเสี้ยนมาก และรสค่อนข้างเผ็ด เมื่อลอกเปลือกออกแล้วมีสีน้ำเงินหรือน้ำเงินปนเขียว ตาบนแง่งมีลักษณะแหลม ปลายใบแหลม การแตกกอดี นิยมใช้ทำยาสมุนไพรและทำขิงแห้ง เพราะให้น้ำหนักดีกว่าขิงใหญ่หรือขิงหยวก แต่ไม่นิยมปลูกขายในลักษณะขิงอ่อน

Ref : รุ่งรัตน์ เหลืองนทีเทพ. พืชเครื่องเทศและพืชสมุนไพร (2540) โอเดียนสโตร์.กรุงเทพ.