คำถาม : มะเขือพวง
  • มะเขือพวงมีสารลดน้ำตาลในเลือดได้จริงหรือไม่ค่ะ
  • จากคุณ : ponpon2550
  • Date : 13/7/2555 14:50:00
คำตอบ : รายงานเกี่ยวกับฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดของมะเขือพวงยังมีน้อยมากและเป็นการทดลองในสัตว์ทดลอง ซึ่งพบว่าสารสกัดผลมะเขือพวงสามารถลดน้ำตาลในเลือดในหนูที่เหนี่ยวนำให้เป็นเบาหวานได้ ส่วนการทดลองในคนยังไม่พบรายงานวิจัย สำหรับสรรพคุณพื้นบ้านก็ไม่พบว่ามีสรรพคุณในการลดน้ำตาลในเลือด