คำถาม : สะระแหน่
  • อยากทราบว่า "สะระแหน่ฝรั่ง"และ"สะระแหน่ไทย" เป็นสะระแหน่ตัวเดียวกันหรือไม่ และมีสารออกฤทธิ์เหมือนกันหรือไม่
  • จากคุณ : ฤทัยรัตน์
  • Date : 26/10/2550 15:30:00
คำตอบ : สะระแหน่ฝรั่งมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Mentha piperita   L. หรือ Peppermint ส่วนสะระแหน่ที่คนไทยส่วนใหญ่ใช้ทำอาหารมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Mentha cordifolia   Opiz หรือสะระแหน่สวน ซึ่งเป็นคนละชนิดกัน แต่มีสารออกฤทธิ์ใกล้เคียงกัน เช่น menthol, limonene, carvone และตามตำรายาไทยทั้งสะระแหน่ฝรั่งและสะระแหน่สวนมีฤทธิ์ในการขับลม